Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste 

Jotta voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja keräämme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarjoamamme palvelun kannalta olennaisia.  

Rekisterinpitäjä

Nimi Somefoto

Osoite Peräsintie 18 B 9, 00980 Helsinki

Y-tunnus 3284488-1

Sähköpostiosoite  info@somefoto.fi

Puhelinnumero 040 7186864

Tietosuojavastaava

Somefoto  / Tietosuojavastaava,

Osoite Peräsintie 18 B 9, 00980 Helsinki

Sähköpostiosoite info@somefoto.fi

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään vain asiakassuhteen hoitamiseksi.

Voimme käyttää rekisterin tietoja:

 • yhteydenpitoon
 • tiedottamiseen
 • palvelun järjestämiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen
 • laskutukseen ja perintään
 • kirjanpitoon
 • palveluidemme markkinointiin

Rekisterin tietosisältö

Keräämme tarpeen mukaan seuraavat tiedot:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • osoite
 • y-tunnus

Jos olet yritysasiakas, käytäthän ensisijaisesti edustamasi yrityksen yhteystietoja, henkilökohtaisten tietojesi sijaan.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jonka olemme tehneet sinun tai edustamasi yrityksen kanssa.

Mistä saamme tietosi?

Henkilötietosi saadaan pääsääntöisesti sinulta itseltäsi. Yritysasiakkaat voivat antaa yrityksessä työskentelevien henkilöiden julkisia tietoja henkilön puolesta.

Kuka käsittelee tietojasi ja luovutetaanko niitä muille? 

Alihankkijat ja kumppanit: Voimme käyttää toiminnassamme myös paikallisia alihankkijoita, jotka toimivat yhteistyössä kanssamme tai suorittavat työtehtäviä puolestamme. Tällaisia ovat esimerkiksi paikalliset siivousalalla toimivat yritykset tai ulkoistetut palvelut. 

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme tietosi?

Laskussa näkyvät tiedot säilytetään seitsemän vuotta tilikauden päättymisestä (kirjanpitolaki). Muut tiedot poistetaan viimeistään vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä. 

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. 

Rekisterin suojaus 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa työhuoneessa Somefoton kotitoimistossa. Sähköiset tiedot on tietoverkossa suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa, tai rekisterinpitäjän lukuun toimivilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkien yrityksemme lukuun toimivien yritysten kanssa on tehty asianmukainen sopimus, jolla varmistamme, että tietoja käsitellään turvallisesti ja lainmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Voit halutessasi pyytää jäljennöksen sinua koskevista henkilötiedoista. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus pyytää, että toimittamasi henkilötiedot siirretään toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisua tai poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Oikeus saada tieto, jos henkilötietojasi oikaistaan tai rajoitetaan: Ilmoitamme sinulle, mikäli oikaisemme tai poistamme tietojasi tai jos rajoitamme tietojesi käsittelyä.

Oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta: Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa sitä, että jokin päätös tehdään koneellisesti henkilötietojesi perusteella. Emme tee automatisoituja päätöksiä ilman suostumustasi.

Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Miten käytät oikeuksiasi?

Voit halutessasi pyytää meiltä jäljennöksen tai saada tietoa sinua koskevista henkilötiedoista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (Somefoto / Piret Puusepp-Väliaho). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu). Pyydämme tällaisessa tapauksessa ottamaan yhteyttä myös yrityksemme Tietosuojavastaavaan, jotta voimme korjata mahdollisen virheemme ja tarjota jatkossa entistä parempaa palvelua.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Sähköpostiosoite: tietosuoja@om.fi, puhelinneuvonta: 029 566 6777, ohjeet ilmoittamiseen: https://tietosuoja.fi/ilmoitustietosuojavaltuutetulle 

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 26.10.2023. Mikäli teemme muutoksia tietosuojakäytäntöihimme, ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme. Mikäli muutokset ovat palvelun kannalta olennaisia, informoimme sinua myös kirjeitse, sähköpostilla tai puhelimitse

Scroll to Top