Kuvausehdot

Alla olevat yleiset ehdot ovat voimassa kaikissa kuvauspalveluissa, ellei asiakkaan kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu. Asiakas hyväksyy kuvausehdot varaamalla kuvauksen.

 

Kuvauksen hinta ja palvelun sisältö

  • Valokuvauksen hinta ja sisältö määräytyvät ilmoitetun ja voimassa olevan hinnaston mukaisesti, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.
  • Kaikki hinnat sisältävät alv 24%.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

  • Kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla ja hän saa käyttää kuvia ilman erillistä lupaa.
  • Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien julkaisemisessa.
  • Asiakas saa ostamiinsa kuvatuotteisiinsa vapaat käyttöoikeudet. Kuvia saa vapaasti julkaista somessa ja omilla nettisivuilla. 
  • Kuvia ei saa käyttää itse tai luovuttaa/myydä kolmannelle osapuolelle kaupallisiin tarkoituksiin. Tästä on sovittava kuvaajan kanssa erikseen,
  • Raakakuvatiedostoja ei ole mahdollista saada itselleen. Kuvat toimitetaan asiakkaalle jpg-muodossa
Valokuvien tyyli, kattavuus ja mahdollinen tuhoutuminen

Asiakas on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä ja hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Valokuvaaja ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Valokuvaaja päättää kuvien tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa mukaisesti. Asiakas ei voi hylätä työtä eikä kieltäytyä maksusta taiteellisiin valintoihin, kuten tyyliin, sommitteluun tai valaistukseen liittyvillä syillä.

Kaikki kuvat peruskäsitellään, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta. Tarkempi käsittely ja manipulaatio (esim. esineiden poistaminen kuvasta tai ihon tasoittaminen) ei kuulu palveluun.

 

Toimitettavien kuvien valinta on täysin valokuvaajan harkinnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia otettuja kuvia, jos ne eivät valokuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti.

 

Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6 kuukautta kuvaustapahtuman jälkeen, eikä valokuvaajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.

 

Asiakkaan vastuu

  • Asiakkaalla on vastuu taata valokuvaajalle työrauha ja toimia yhteistyössä valokuvaajan kanssa siten, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa valokuvaaja ei vastaa toimitettujen kuvien laadusta.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

  • Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisellä sovittelulla.
  • Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, minkä jälkeen hän voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

Scroll to Top